Utbildningskatalog

Grundläggande fallskyddsteori

Säkert arbete på höjd

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Grundläggande fallskyddsteori 672 1 1725 1 725 kr

Liftutbildning - Teori

Säkert arbete med liftar

Uppspelningstid 57 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Liftutbildning - Teori 695 1 1725 1 725 kr

Slutna utrymmen - Teori

Lagar, risker, åtgärder och planering

Uppspelningstid 1 timme och 3 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Slutna utrymmen - Teori 732 1 1830 1 830 kr

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Köphjälp